Medicopharmacia, d.o.o., od novembra 2009 tudi članica Skupine Orbico, še naprej ohranja svojo prvotno vizijo – nuditi izbor najkvalitetnejših izdelkov s področja zdravstvene preventive, skrbi za zdravje, osebne nege in lepote. Trg se je, s priključitvijo Skupini Orbico, razširil s področja bivše Jugoslavije še na področje Albanije, Moldavije in Bolgarije. Prav tako pa širimo tudi našo ponudbo izdelkov. Zagotavljamo kvalitetno in ekonomično distribucijo ter skrbimo za marketinški razvoj blagovnih znamk na posameznem trgu.

Delovanje podjetja je usmerjeno v zadovoljevanje potreb končnih potrošnikov in pacientov – predvsem s spodbujanjem zavedanja pomena zdravja in skrbi za osebno dobro počutje, poslovnih partnerjev – tako, da jim omogočamo doseganje zastavljenih poslovnih ciljev, zaposlenih – z oblikovanjem in razvojem poslovnega okolja, ki omogoča karierni in poslovni razvoj, lastnika – z dobičkonosnim poslovanjem.

Svoje poslovne cilje uspešno realiziramo in tako povečujemo vrednost podjetja in zadovoljstvo vseh udeležencev, povezanih s podjetjem.

 

 

Irena Novinec

Direktorica podjetja Medicopharmacia, d.o.o.